10-ti MEĐUNARODNI DANCE OPEN "BOŽICA PEJOVIĆ" - 26.05.2018

NAPOMENA
Prijavljivanje - odjavljivanje takmičara vrše plesni klubovi koji se najprije moraju registrovati!
Prilikom registracije, odredite sami svoje KORISNIČKO IME i LOZINKU.
Zapamtite ih, jer se sa njima logujete kako bi prijavili ili odjavili takmičare.
Ako ste zaboravili svoje korisničko ime ili lozinku, nemojte ponovo registrovati klub - izaberite prvu opciju!
U formi za logovanje zatražite svoje podatke i dobićete ih na svoj e-mai.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 23.05.2018 do 18:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 24.05.2018 do 19:00
Compiled by MasterDance ® MasterSoft