10-ti MEĐUNARODNI DANCE OPEN "BOŽICA PEJOVIĆ" - 26.05.2018


PRIJAVLJENE DISCIPLINE (Ažurirana : 25.09.2020)
10-ti MEĐUNARODNI DANCE OPEN "BOŽICA PEJOVIĆ"
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
1 1 Show dance Solo F Pčelice (do 6 g.) 3
2 2 Open Solo F Pčelice (do 6 g.) 2
3 3 Klasični balet Solo F Pčelice (do 6 g.) 1
4 4 Cheerliding Solo M Pčelice (do 6 g.) 1
5 5 Cheerliding Duo Pčelice (do 6 g.) 1
6 6 Show dance Grupa Pčelice (do 6 g.) 1
7 7 Klasični balet Grupa Pčelice (do 6 g.) 1
8 8 Latino show Grupa Pčelice (do 6 g.) 1
9 9 Disco dance Formacija Pčelice (do 6 g.) 1
10 10 Show dance Formacija Pčelice (do 6 g.) 1
11 11 Open Formacija Pčelice (do 6 g.) 2
12 12 Jazz dance Formacija Pčelice (do 6 g.) 1
13 13 Cheerliding Formacija Pčelice (do 6 g.) 1
14 14 Character etno Formacija Pčelice (do 6 g.) 1
15 1 Show dance Solo F Djeca 1 (7-9 g.) 4
16 2 Street dance show Solo F Djeca 1 (7-9 g.) 1
17 3 Open Solo F Djeca 1 (7-9 g.) 1
18 4 Bellydance Solo F Djeca 1 (7-9 g.) 1
19 5 Hip hop Solo F Djeca 1 (7-9 g.) 3
20 6 Cheerliding Solo F Djeca 1 (7-9 g.) 1
21 7 Open Duo Djeca 1 (7-9 g.) 1
22 8 Open Trio Djeca 1 (7-9 g.) 1
23 9 Show dance Grupa Djeca 1 (7-9 g.) 1
24 10 Hip hop Grupa Djeca 1 (7-9 g.) 2
25 11 Klasični balet Grupa Djeca 1 (7-9 g.) 2
26 12 Latino show Grupa Djeca 1 (7-9 g.) 1
27 13 Show dance Formacija Djeca 1 (7-9 g.) 3
28 14 Open Formacija Djeca 1 (7-9 g.) 2
29 15 Contemporary Formacija Djeca 1 (7-9 g.) 1
30 16 Latino show Formacija Djeca 1 (7-9 g.) 1
31 17 Ethnic folk(folkor) Formacija Djeca 1 (7-9 g.) 1
32 18 Show dance Produkcija Djeca 1 (7-9 g.) 1
33 19 Street dance show Produkcija Djeca 1 (7-9 g.) 1
34 20 Zumba Produkcija Djeca 1 (7-9 g.) 1
35 21 Ethnic folk(folkor) Produkcija Djeca 1 (7-9 g.) 1
36 1 Acrobatic\Gimnastics Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 1
37 2 Disco dance Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 1
38 3 Show dance Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 2
39 4 Street dance show Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 4
40 5 Open Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 1
41 6 Bellydance Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 2
42 7 Hip hop Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 3
43 8 Cheerliding Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 1
44 9 Character etno Solo F Djeca 2 (10-12 g.) 2
45 10 Acrobatic\Gimnastics Duo Djeca 2 (10-12 g.) 1
46 11 Street dance show Duo Djeca 2 (10-12 g.) 2
47 12 Open Duo Djeca 2 (10-12 g.) 1
48 13 Hip hop Duo Djeca 2 (10-12 g.) 1
49 14 Ethnic folk(folkor) Duo Djeca 2 (10-12 g.) 1
50 15 Latin Duo Djeca 2 (10-12 g.) 1
51 16 Ethnic folk(folkor) Trio Djeca 2 (10-12 g.) 1
52 17 Disco dance Grupa Djeca 2 (10-12 g.) 1
53 18 Street dance show Grupa Djeca 2 (10-12 g.) 2
54 19 Open Grupa Djeca 2 (10-12 g.) 1
55 20 Hip hop Grupa Djeca 2 (10-12 g.) 1
56 21 Disco dance Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 2
57 22 Show dance Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 2
58 23 Street dance show Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 4
59 24 Street dance Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 2
60 25 Open Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 1
61 26 Hip hop Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 1
62 27 Standard show Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 1
63 28 Cheerliding Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 1
64 29 Zumba Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 1
65 30 Ethnic folk(folkor) Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 1
66 31 Character etno Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 1
67 32 Latin Formacija Djeca 2 (10-12 g.) 1
68 33 Zumba Produkcija Djeca 2 (10-12 g.) 1
69 1 Show dance Solo F Junior (13-15 g.) 2
70 2 Street dance show Solo F Junior (13-15 g.) 2
71 3 Open Solo F Junior (13-15 g.) 2
72 4 Contemporary Solo F Junior (13-15 g.) 1
73 5 Bellydance Solo F Junior (13-15 g.) 1
74 6 Bellydance show(sa rekvizitima) Solo F Junior (13-15 g.) 1
75 7 Hip hop Solo F Junior (13-15 g.) 5
76 8 Latino show Solo F Junior (13-15 g.) 1
77 9 Character etno Solo F Junior (13-15 g.) 1
78 10 Show dance Duo Junior (13-15 g.) 1
79 11 Latino show Duo Junior (13-15 g.) 1
80 12 Contemporary Trio Junior (13-15 g.) 1
81 13 Hip hop Trio Junior (13-15 g.) 1
82 14 Latin Trio Junior (13-15 g.) 1
83 15 Street dance show Grupa Junior (13-15 g.) 1
84 16 Street dance Grupa Junior (13-15 g.) 1
85 17 Hip hop Grupa Junior (13-15 g.) 1
86 18 Disco dance Formacija Junior (13-15 g.) 1
87 19 Show dance Formacija Junior (13-15 g.) 2
88 20 Street dance show Formacija Junior (13-15 g.) 2
89 21 Hip hop Formacija Junior (13-15 g.) 2
90 22 Zumba Formacija Junior (13-15 g.) 1
91 23 Ethnic folk(folkor) Produkcija Junior (13-15 g.) 1
92 1 Disco dance Solo F Senior (od 16 g.) 2
93 2 Show dance Solo F Senior (od 16 g.) 4
94 3 Street dance show Solo F Senior (od 16 g.) 1
95 4 Open Solo F Senior (od 16 g.) 2
96 5 Contemporary Solo F Senior (od 16 g.) 1
97 6 Bellydance Solo F Senior (od 16 g.) 6
98 7 Bellydance show(sa rekvizitima) Solo F Senior (od 16 g.) 1
99 8 Hip hop Solo F Senior (od 16 g.) 3
100 9 Latino show Solo F Senior (od 16 g.) 1
101 10 Dancehall Solo F Senior (od 16 g.) 1
102 11 Contemporary Solo M Senior (od 16 g.) 1
103 12 Hip hop Solo M Senior (od 16 g.) 1
104 13 Electro boogie Solo M Senior (od 16 g.) 1
105 14 Open Duo Senior (od 16 g.) 1
106 15 Bellydance Duo Senior (od 16 g.) 1
107 16 Hip hop Duo Senior (od 16 g.) 2
108 17 Jazz dance Duo Senior (od 16 g.) 1
109 18 Latino show Duo Senior (od 16 g.) 1
110 19 Character etno Duo Senior (od 16 g.) 1
111 20 Bellydance Trio Senior (od 16 g.) 1
112 21 Hip hop Grupa Senior (od 16 g.) 2
113 22 Street dance show Formacija Senior (od 16 g.) 1
114 23 Contemporary Formacija Senior (od 16 g.) 1
115 24 Zumba Formacija Senior (od 16 g.) 1
Compiled by MasterDance © MasterSoft